Heat-Flow – Elektrické podlahové kúrenie

Objednať

Čo je heatflow ?

Heatflow je elektrická vykurovacia fólia, ktorej technológia je zdrojom infra žiarenia s dlhovou vlnovou dĺžkou, tá je ľudským telom pozitívne vnímaná a je najvhodnejšia k akumulácií materiálu. Vďaka patentovanej technológií má systém heatflow schopnosť celoplošného efektívneho prenosu energie do materiálu, ktorú tak akumuluje.
Heatflow akumuluje podlahovú vrstvu bez teplotných rozdielov natoľko efektívne, že je podlaha následným sálaním schopná hĺbkovo prehriať steny na väčšiu vzdialenosť. Rovnomerne nahriata konštrukcia potom efektívne a komfortne ohrieva vzduch. Heatflow vytvára najkomfortnejší spôsob vykurovania s nízkymi prevádzkovými nákladmi , rýchlou dobou rozkúrenia a absolútne bezporuchovou a bezúdržbovou prevádzkou.

Heatflow vs.

Ostatné podlahové vykurovacie systémy

 keramicka_nahled

Všetky podlahové systémy sú označované za sálavé, keďže sa uvádza, že viac než 50 % tepla je odovzdávané do priestoru sálaním. Zásadné rozdiely sú však v spôsobe predávania energie do akumulačnej vrstvy, rýchlosti akumulácie, teplote vykurovacích prvkov a veľkosti vykurovaných plôch. Systém heatflow vytvára na rozdiel od ostatných podlahových vykurovacích systémov rýchlu a rovnomernú akumuláciu podlahy, ktorá ďalej efektívne sála do stien a vytvára stálu tepelnú pohodu.

Heatflow vs. vodné podlahové vykurovanie

 teplovodni

Vodné podlahové vykurovanie je obmedzené značne malou vykurovanou plochou, pomalým nábehom, núteným dlhým obehom a neschopnosťou okamžitej lokálnej reakcie. V akumulačnej vrstve sú vplyvom malej vykurovanej plochy značné teplotné rozdiely a chladnejšia časť podlahy konštantne odoberá energiu z teplejšej časti. Sálanie tepla z podlahy nedokáže efektívne prehriať steny, podlaha je tak miestami prehrievaná, prekuruje a vysušuje vzduch.

Vodný podlahový systém nevyhnutne obsahuje poruchový a hlučný zdroj s nutnou údržbou a servisom. Je neefektívny v prechodnom a mrazivom období. Prenos energie do vody, ďalej do trubky a následne do malej plochy podlahy je veľmi stratový.

 Heatflow je:

Účinnejší o 30%

Rýchlejšia doba rozkúrenia o 500%

Priemerná ročná úspora o 50%